Mindmap Tapijntuin

Medio juni is onze Tapijntuin mindmap zichtbaar in de tuin, op Facebook en de website. Deze mindmap geeft in een oogopslag onze missie en doelen weer.

mmtt.jpg