Meru Women’s Garden Project in Kenia

De Tapijntuin steunt het Meru Women’s Garden Project in Kenia.

De Tapijntuin heeft onder andere als doelstelling om mensen te leren over duurzame voedselcultuur en tegelijkertijd sociale verbindingen te maken. We willen ons niet beperken tot de mensen in Maastricht en hebben daarom een partnerprojecten gevonden in Kenia. Het Meru Women’s Garden Project is erop gericht om vrouwen te leren met duurzame technieken voedsel te produceren en daarmee mentor en pionier te worden binnen hun gemeenschap. Tegelijk wordt er gewerkt aan vrouwenemancipatie zodat ze zich leren verzetten tegen praktijken als vrouwenbesnijdenis. De Tapijntuin heeft op 21 september 2018 een besloten benefietactie georganiseerd voor Arcadis, waarbij de opbrengsten zijn gedoneerd aan dit project. Voor meer informatie, zie: http://meruwomen.org/

 

 

 

meruwomensgarden.jpeg