Pilotproject

 

Mark Franck start met een pilot project

We gaan groenbeheer met sociale doelstellingen in de vorm van dagbesteding en begeleiding combineren.

Op 15 juni is de officiële lancering hiervan met genodigden en vrijwilligers van dit project in de Tapijntuin.