ANBI-gegevens stichting Proef Tuin Tapijn

RSIN/fiscaal nummer

853624458 

 

Contactgegevens 

Lang Grachtje 8 6211 JG Maastricht

info@tapijntuin.nl

 

Doelstelling volgens de statuten van de stichting

De doelstellingen van de stichting:

a. innovatieve concepten in praktijk te (doen) brengen rondom ecologische stadslandbouw, natuureducatie, gastronomie, sociaal ondernemerschap, zelfbeheer van het openbaar groen en daarbij waar mogelijk deze thema’s met dwarsverbanden wederzijds te laten versterken; 

b. mensen (en in het bijzonder kinderen) te leren over en laten ervaren van duurzame voedselcultuur, dat wil zeggen een wijze van productie en consumptie van voedsel die bijdraagt aan goede gezondheid, de kwaliteit van het leven, biodiversiteit, bescherming van cultureel erfgoed en het delen van overvloed;

c. kinderen in de stad kansen te bieden om buiten te spelen, te bewegen en avontuur te beleven in een natuurlijke omgeving en hen daarbij te leren respectvol met de natuur om te gaan;

d. het bevorderen van sociaal ondernemerschap, maatschappelijke participatie en gemeenschapszin;

e. de kwaliteit van de publieke ruimte te verhogen zodat ze meer gelegenheid biedt voor ontspanning, bewustwording, zorg, ontmoeting, samenwerking, integratie en educatie.

 

Het beleidsplan:

Voor het beleidsplan zie link.

 

De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

M. Tersteeg, voorzitter

C.M.W. Snoek, secretaris

J.R.W. Dormans, penningmeester

D.H. Villerius, bestuurslid

H.A.L.M. Wyshoff, bestuurslid

 

Het beloningsbeleid van de stichting

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.

 

Een financiële verantwoording

Voor de jaarrekeningen voor 2017 en 2018, zie link.